Prognose huishoudens per buurt

Via de kaart links bekijkt u de prognose van het aantal huishoudens  naar leeftijdsklasse en per buurt. De aantallen zijn weergegeven voor de jaren 2020, 2025, 2030, 2035 en 2040.

De aantallen zijn afgeleid van de landelijke PEARL-prognose zoals die door het Planbureau voor de Leefomgeving is opgesteld. De werkwijze om tot de resultaten per buurt te komen, is weergegeven in het onderdeel 'Over Buurtprognose'.

'Buurten' zijn hier gedefinieerd als vierpositie-postcodegebieden. Bij elk van de postcodegebieden is aangegeven welke CBS-buurten daarbinnen voorkomen.